تعرفه جدید بیمه نیروهای مسلح

به اطلاع کاربران محترم نرم افزار ثبت نسخ دندانپزشکی بیمه نیروهای مسلح کیمیا می رساند از تیرماه 1390 نسخه ها بر اساس ضریب k جدید محاسبه می شود. لذا قبل از ثبت نسخه های تیرماه و بردن فایل های مربوط به بیمه، هماهنگی لازم جهت تغییر ارزش ضریب k با بیمه نیروهای مسلح داشته باشید. جهت کسب اطلاعات بیشتر با بیمه نیروهای مسلح شهرستان خود تماس بگیرید.