شماره حساب ها

جهت تمدید نرم افزارها و یا خرید نرم افزار جدید، طبق تعرفه امسال می توانید از شماره حسابهای زیر استفاده و سپس جهت ثبت در سیستم، با ما تماس بگیرید.

 

 

کلیه حساب ها به نام مجتبی نخعی راد

 

بانک ملت

شماره حساب 4452742780

شماره کارت: 6104337878640166

 

بانک ملی

شماره حساب 0301581746003


شماره کارت: 6037991814231910

 

بانک سپه

شماره حساب 0791300460812

شماره کارت: 5892101072015544

 

 

All Rights Reserved. © 2010-2021 Designed By Parnak.org