قابل استفاده در سراسر کشور

نرم افزارهای بیمه ای پرناک بصورت کشوری طراحی شده و در تمامی استان های کشور قابل استفاده است.

به لطف خدا و اعتماد پزشکان، دندانپزشکان، مراکز درمانی و کلیه کاربران گرامی هم اکنون در 29 استان کشور در حال استفاده است. در تصویر زیر پراکندگی جغرافیایی کاربران نرم افزارهای پرناک، را به تفکیک شهرستان و استان روی نقشه می بینیید:

 

 

All Rights Reserved. © 2010-2021 Designed By Parnak.org